Muldvarper og mosegrise kan ødelægge din have! Sådan kan de bekæmpes.

Forfatter: Malene Vestermark

12-04-2023

Ven eller fjende?

Faktisk er muldvarpen ikke et skadedyr – den bliver karakteriseret som et nyttedyr. Alligevel er muldvarper noget af det, som virkelig kan få haveejeren op i det røde felt når en enkelt muldvarpe får ødelagt havens flotte udseende. Den ellers så fine grønne græsplæne bliver pludselig dækket af sorte muldvarpeskud og gange under jorden, som giver ujævnheder og lunker.  
Robotplæneklipperen kan også nemt komme i karambolage med de høje sorte skud og faktisk kan det ødelægge klingerne på robotten, hvis man er helt uheldig. 
Pga. vejrforholdene i Danmark er muldvarperne aktive året rundt også selvom der er frost, hvor de så bare graver længere ned i jorden for at finde deres føde.

I år, hvor vinteren ikke har været præget af frost, men derimod regn, så har de små dyr rigtig holdt fest rundt omkring i haverne og på plænerne ved at lave masser af skud. Vores grønne gartnere har da også haft travlt hos de kunder, hvor der skulle foretages muldvarpebekæmpelse selvom kalenderen sagde januar og februar. 
Der findes forskellige måder man kan vælge at bekæmpe muldvarperne eller mosegrisene på og metoderne vil blive gennemgået nedenfor. Det er lovligt at bekæmpe muldvarper og mosegrise på egen grund. 

Det er ikke nemt helt at undgå muldvarper på sin grund og der findes ikke mange tiltag, som kan forhindre dem i at trænge ind på et område. Er der mark eller skov i nærheden er man næsten garanteret et besøg af dyret og eventuelle vandløb er faktisk ingen hindring, da de er yderst gode svømmere og nemt kommer over på den anden side. Særligt haver i nybyggerområder kan være meget udsatte for at få besøg af muldvarpen og de fine nyanlagte haver kan blive dekoreret med sorte muldskud. Muldvarper finder deres føde ved at grave tunneler under jorden og selvom de faktisk kan være nyttige ift. at lufte jorden og forbedre dennes struktur så er det den private haveejer oplever, at den forvolder skade og ødelægger det fine udseende meget hurtigt. De danske villahaver og parcelhushaver har god jord og er det perfekte sted for muldvarpen at slå sig ned og finde masser af mad.           

Forskel på muldvarper og mosegrise

Mosegrise, også kaldet vandrotter, lever oftest sammen i flokke/kolonier tæt på vand. Mosegrise laver ikke skud på plænen, som muldvarpen, men derimod huller i græsset. Hullerne er på størrelse med en golfbold og der kan være mange huller indenfor få kvadratmeter. Man kan se at hullerne er indgangen til gange under jorden. Man kan derfor hurtigt se om der er tale om muldvarper, mosegrise eller begge dele. I forhold til udseende ligner mosegrisen heller ikke muldvarpen, men derimod mere en brun rotte eller et stort marsvin.  

Muldvarpen spiser orme og andre smådyr i jorden, hvilket betyder at den ingen skade laver på beplantningen i haven. Ud over de ikke så pæne muldskud på græsset så forvolder muldvarpen sådan set ikke skade. Mosegrisen er derimod vegetar og lever af plantedele og rødder. Det betyder at mosegrisen rigtigt kan forvolde skade på havens planter og eventuelle køkkenhave. Den spiser rødderne nedefra så man ser det ikke nødvendigvis, før de små dyr allerede har ødelagt et stort område i bedet eller køkkenhaven. Forestil dig at gå hen og trække gulerødder op af jorden, for så at opdage at det stort set kun er toppen der er tilbage, for alt nedenunder jorden er blevet spist af mosegrisene. Mosegrisene lever sammen i flokke og kan forvolde stor skade på fx marker og i haver meget hurtigt. Mosegrisene bekæmpes stort set på samme måder som muldvarper fx ved brugen af fælder eller gas udlagt af professionelle. 
Nogle mener at katte og hunde i haven kan være nok til at skræmme det lille rottelignende dyr væk, men det er ikke en effektiv løsning og man er bestemt ikke garanteret succes. Mosegrisene kan indimellem skræmmes længere væk hvis man graver deres gange op og forstyrre hele deres bo, men heller ikke det medfører nogen garanti for succes. 

Bekæmpelse af de små dyr

Der findes faktisk mange husråd om hvordan man slipper af med muldvarper, men desværre virker langt fra de fleste af de metoder/husråd man kan finde på nettet. Det kan være en langsommelig proces at komme helt af med muldvarperne eller mosegrisene og det er vigtigt at væbne sig med tålmodighed og inden man går i gang er det relevant at undersøge hvilken metode der egner sig bedst til den specifikke situation. Nedenfor er nogle af metoderne gennemgået. 

I forhold til muldvarper er det vigtigt at komme i gang så hurtigt som muligt, hvis du ønsker at bekæmpe det lille dyr. Så snart det første skud er poppet frem på plænen skal du overveje dit næste skridt og hurtigt starte processen. Det bedste tidspunkt på året og bekæmpe dem med størst succes er i maj/juni måned inden de får deres unger og igen i efteråret når der er ro på bestanden efter en sommer, hvor de nye unger leder efter egne boliger. Som privat person er det tilladt at bekæmpe muldvarpen på egen grund, men det er ikke tilladt at bruge gift og fælder/sakse er derfor den mest effektive løsning, hvis man ellers får den sat det rigtige sted.

1. Muldvarpesaksen bør placeres i de nyeste muldvarpeskud i haven, da sandsynligheden for at muldvarpen er aktiv der er størst. Man skal fritlægge en del af gangen og placere saksen så der er gang på begge sider af den. Den udløsermekanisme der er på saksen/fælden skal være nede i bunden af gangen så muldvarpen træder på den hvis den kravler over fælden.  
Muldvarper kan ikke lide lugten af mennesker og det er derfor vigtigt at bruge handsker når man skal sætte saksen eller fælden op så muldvarpen stadig vil benytte sig af den pågældende tunnel. Afslutningsvist er det vigtigt at dække hullet til og det kan eventuelt gøres med en spand med noget tungt placeret ovenpå, så den ikke blæser væk. Selvom muldvarper lever alene og der som oftest kun er et dyr i haven så kan det være en fordel at sætte flere fælder op, da man ikke kan være helt sikker på hvilke skud og tunneler der stadig er aktive.

Andre muldvarper kan overtage de eksisterende tunneler efter det første dyr er fanget så man bør være opmærksom på nye skud selvom man allerede har fanget et dyr i saksen.
Der findes forskellige typer af fælder og har man kat eller hund i haven kan man med fordel vælge en fælde som de ikke kan komme i klemme i. På samme måde er det naturligvis at passe på med saksene og fælderne hvis man har små børn der muntre sig i haven og kunne finde på at kigge hvad der gemmer sig under den sorte spand på græsplænen.  

2. Gift er en anden bekæmpelsesmulighed, som den private person dog ikke må benytte sig af. Professionelle med den rette uddannelse kan benytte sig af gaspiller til at bekæmpe det lille dyr. Det er en mere farlig proces, som kun bør udføres af personer med den relevante viden. Gaspillerne udlægges i gangene og vil i mødet med fugten i jorden udvikle en gas, som er meget giftig. Vores grønne gartnere har efteruddannelse i denne bekæmpelsesmulighed og ved hvordan og hvornår det er sikkert at bruge denne metode. De kan ligeledes vejlede og guide den private haveejer i forbindelse med at vælge den rette bekæmpelsesform, hvor der tages højde for afstande til beboelse, husdyr og børn.  

Tidligere har udstødningsgas været en metode flere benyttede sig af. Kulilten og kuldioxiden i gassen kan nemlig slå muldvarpen ihjel, men det er ikke en godkendt metode og den skal man ikke benytte sig af. Faktisk er det brud på den danske kemikalielov at gå i kast med denne gamle metode.

Der florerer mange gamle råd om at muldvarper vil forsvinde, hvis man skræmmer dem væk med dårlige lugte i deres tunneller. Fx står der nogle steder at hvidløg eller råddent fisk placeret i gangene vil få muldvarpen til at forsvinde fra haven og flytte et andet sted hen. Det er desværre ikke korrekt og det eneste man vil få ud af denne indsats; er flere tunnelser og muldvarpeskud andre steder i haven. Når en muldvarpe møder en lugt i en af dens gange, som den ikke kan lide, vil den nemlig bare lukke denne tunnel af og lave en ny lige i nærheden.       

3. Muldvarpeskræmmeren er en tilgang de fleste anser for værende mere human, da den ikke har til mål at slå muldvarpen ihjel og man risikerer ikke at en muldvarpe ikke døde helt af at gå i en opsat fælde. Muldvarpeskræmmerens formål er at skræmme dyret væk fra haven ved at udsende en lav frekvens lyd, som muldvarpen ikke kan lide. Skræmmeren sættes bare i jorden og er derfor nem at sætte op. En muldvarpeskræmmer har typisk en rækkevidde på ca. 15 meter i radius og bør flyttes rundt i haven for at opnå den største effekt. I de fleste haver vil 1 skræmmer ikke være nok til at dække hele området og man kan med fordel opsætte flere jævnt fordelt på sit område.  

5 gode råd og tips til den løbende muldvarpebekæmpelse

  • Start bekæmpelsen så snart et skud ses i din have. Jo før du sætter ind, jo større vil succesraten være og jo kortere vil processen blive.

  • Muldvarpefælder er de mest effektive til at slippe af med det lille dyr. De må anvendes af privatpersoner og der findes også fælder som er husdyrvenlige. Når du skal holde øje med om der er aktive muldvarpe, kan du med en haveslange vande jorden tilbage i muldvarpens gange. Det gør det lettere at se hvilke skud, den er aktive ved, da den så her vil grave jorden op igen. Det er i de aktive skud at fælderne bør placeres

  • Forebyg nye muldvarpeangreb og vær opmærksom selvom du lige har fanget et dyr i fælden.. De store gangsystemer under jorden er nemlig lige til at overtage for en ny muldvarpe, som gerne vil flytte ind i et lækkert og allerede eksisterende "hus".  længe. Sørg derfor for at bekæmpe muldvarpene selvom du ikke har synligt aktive muldvarper i haven. Her kan man fx vælge at sætte muldvarpeskræmmere op og håbe at det vil afholde nye dyr for at komme til.

  • Koordiner muldvarpeindsatsen med din nabo. Har du muldvarpe i haven, er naboen i højrisikozonen for også at få besøg af dem. Advar derfor hinanden hvis I får muldvarpebesøg, og bekæmp på tværs af skel, så I begge forbliver muldvarpefri.

  • Ejer du store grønne arealer ved fx en virksomhed, med stor afstand til beboelse, kan bekæmpelse med gaspiller være en fordel. I dette tilfælde skal du kontakte professionelle gartnere eller andre med den relevante efteruddannelse til at komme ud og hjælpe dig med muldvarpe/mosegrise problemet.

    Hos os tilbyder vi muldvarpe bekæmpelse som en del af vores vedligeholdelsesopgaver og vi kommer også gerne ud og løbende hjælper dig i din have eller ved din virksomhed.    

Om forfatteren

Malene Vestermark

HR & Administrationsmedarbejder

Malene er blevet en del af Vestermark-familien gennem sit ægteskab og har fået stor kærlighed til alt, der har med haver, anlæg og virksomheden at gøre. Hun har dedikeret sig til at læse alt, hvad hun kan om haveverdenen, og hun er begejstret for at skrive om forskellige emner og temaer, der er relevante for virksomheden og anlægsgartnerfaget. I sin fritid har Malene har en særlig interesse for alle slags dyr, så hvis der på et tidspunkt dukket et indlæg om muldvarper, høns eller løbeænder i haven, kan du være sikker på Malene står bag. Til daglig sidder Malene på kontoret og tager sig af opgaver vedr. HR, administration samt opgaver knyttet til hjemmeside og sociale medier.

Hvad siger vores kunder om os

Michael, Bramming

Vores ønske var at få omlagt forhaven og både Andreas og Jørgen kom med gode inputs og forslag til forandringer inden opstart. Vores oplevelse af kontakten med dem undervejs var rigtig god og vi har fået stor glæde af den færdige forhave som løfter hele husets fremståen. Medarbejderne var høflige og hjælpsomme og lavede flotte resultater. Det var de samme folk der var tilknyttet projektet under hele processen, hvilket gav et rigtig godt flow. Vi har ikke fortrudt at vi gav Vestermark frie tøjler ift. ideer og vi kan varmt anbefale dem til andre

Hvad siger vores kunder om os

Elna & Karl Christian, Greves Gård

Vi har været super godt tilfreds med arbejdet, som I har udført.
Jeres folk er flinke og omhyggelige, og vi har allerede anbefalet jer til andre.
Så der kun godt at sige

Hvad siger vores kunder om os

Jenny og Bjarne, Ribe

Vi bruger Vestermark til vedligehold, beskæring mm. og vi er godt tilfredse. De gange vi har fået hjælp fra Vestermark, har det været helt i top og vi vil anbefale Vestermark varmt til andre

Hvad siger vores kunder om os

Susanne og Per, Ribe

Vi har brugt Vestermark igennem de seneste år til bl.a. vedligehold af haven, fået lavet terrasse, plantet træer/buske mv. Vi forbinder Vestermark med kvalitet, grundighed og erfaring. Vi sætter krav til udførelsen af arbejdet og det er indtil nu næsten blevet indfriet hver gang, de har været her. Vi har haft en periode, hvor kvaliteten ikke levede op til vores forventninger, men det blev løst hurtigt i ro og mag med ledelsen. Medarbejderne møder altid med et smil og er både kompetente og behagelige mennesker. Vi fortsætter det gode samarbejde og kan varmt anbefale Vestermark til andre

Hvad siger vores kunder om os

Lene og Erik, Esbjerg

Vi er yderst tilfredse med samarbejdet med Vestermark fra start til slut. De har været meget lydhøre for vores ideer, men også vejledt i andre retninger når der var behov for det. Vi havde et godt forhold til de dygtige og venlige medarbejdere, da arbejdet stod på.
Vi er meget glade for vores nye have

Hvad siger vores kunder om os

Per, Esbjerg

Andreas Vestermark var god til at lytte og forstå vores ønsker og kom også med gode forslag til ændringer i tilbuddet.
Udførelsen af arbejdet var meget effektivt og i top. Det var tydeligvis et stærkt team der udførte opgaven og som havde fokus på kvalitet også i valget af materialer - Vi fik det vi ønskede os. Kan kun anbefale Vestermark

Hvad siger vores kunder om os

Grete og Ib, Esbjerg

Vestermark udfærdigede et oplæg til en total omlægning af vores eksisterende have, hvor der blev lyttet til vores ønsker og de kom med gode råd. Vestermark var til stede for at opstarte sine folk og efter 11 arbejdsdage havde vi en helt ny have med tilhørende vandkunst, granit møbler samt nye belægninger.
Vi har ligeledes en vedligeholdelsesaftale med Vestermark og vi har i de sidste 17 år haft besøg af verdens bedste gartner, Jan, 3 gange årligt. Det betyder at haven er til stor glæde for os 365 dage om året. Vi kan på det varmeste anbefale Vestermark A/S