Hvorfor os?

Vores gro-garanti

Andreas Vestermark

Projektleder og medejer

51809747

andreas@vestermarkribe.dk

Hos Vestermark tilbyder vi gro-garanti på flerårige planter for første vækstsæson. Garantiordningen gælder for flerårige haveplanter, der er plantet af vores firma og medarbejdere. Det betyder at vi bytter din flerårige plante i op til 12 måneder efter faktureringsdatoen, hvis den går ud eller dør.

Følgende betingelser skal gøre sig gældende for at du kan gøre brug af gro garantien:

  • Faktura/betaling for plante og plantearbejde skal kunne fremvises og være mindre end 12 måneder gammel.
  • At planten er behandlet korrekt efter vores vanding- samt vedligeholdelsesvejledning
  • Vores grønne gartnere vil efterse planten og vil ud fra denne undersøgelse kunne se om vedligeholdelsen er blevet overholdt.
  • Planten vil blive erstattet i den kommende periode, som er optimal for plantning, dvs. i følgende forår eller efterår, hvis betingelserne er opfyldt.

Gro garantien dækker ikke:

  • En plante, hvor faktureringen er sket for mere end 12 måneder siden. Grogarantien frafalder efter 12 måneder fra faktureringsdatoen. Man er forpligtiget til at informere os om planter i mistrivsel med det samme udforingen viser sig. Opstår problemet mere end 12 måneder efter plantning er det ikke længere dækket af grogaranti. 
  • Endvidere erstattes en plante ikke i salgsåret, hvis den viser sig at have været udsat for manglende vanding, frost, angreb fra dyr eller anden påført skade.
  • Der ydes ikke gro garanti til planter sat i krukker eller på sommerhusgrunde.
  • Der ydes ikke gro garanti til en årige/sæsons planter, kun til flerårige planter. 
  • Der ydes ikke grogaranti til planter der er leveret, men ikke plantet af vores gartnere. 
  • Der ydes ikke gro garanti til barrodsplanter.

I tilfælde af reklamation

Henvend dig Andreas Vestermark på tlf. 51809747

Fakturaen på arbejdet/købet, hvor planten figurerer, skal kunne forevises og ovenstående betingelser for garantien må være overholdt . Hvis ovenstående er overholdt, ombytter vi planten med et smil. I modsat fald beder vi om forståelse for, at vi må afvise reklamationen.