Grønne tage og sedum: Fremtidens tagdækning?

Forfatter: Malene Vestermark

15-05-2023

En grøn trend på vej frem

Planter på taget af virksomhedsbygningen, institutionen, carporten eller haveskuret er i de senere år blevet noget man sagtens kan få at se på sin tur gennem landskabet og det er der faktisk også flere gode grunde til. Der er nemlig mere end én fordel ved at pryde sit tag med fx stenurter (sedum) eller græsarter og et valg om et grønt tag, er et valg der både tager højde for miljø, bæredygtighed og biodiversitet.

Vi følger med i de trends der opstår indenfor vores område og vi følger med i udviklingen af især denne, som ser ud til at have fremdrift og til at være kommet for at blive. Som udgangspunkt har grønne tage været noget, som fx større virksomheder eller institutioner har fået anlagt, men det er bestemt også noget som de private kunder er begyndt at tænke ind i ift. deres haver og grønne områder. Et grønt tag kan for den private husejer fx anlægges på et skur, en svalegang, en carport eller et udehus og shelter. I denne  måned har vi hos Vestermark anlagt sedum på taget af en svalegang ved en af vores faste kunder og resultatet blev virkelig fint. Længere nede i dette oplæg kommer der lidt mere om den generelle proces ”at anlægge et grønt tag” og billeder fra svalegangen.  

En miljøvenlig løsning på byens tagflader

En af de største fordele ved at anlægge et grønt tag på sin bygning er dennes positive betydning for dén øgede mængde regnvand, vi i de senere år har oplevet
i det danske klima. Et grønt sedum tag kan optage og filtrere mellem 50-80% af det regnvand, der kommer i løbet af året og sænke hastigheden, for hvor hurtigt
det løber af taget og ned i underbunden, betydeligt. Traditionelle tagmaterialer som tagpap og teglsten er ikke i stand til at absorbere regnvand, hvilket
resulterer i, at store mængder vand strømmer ned af taget og kan overbelaste kloaksystemerne. Et sedum tag derimod er designet til netop at afhjælpe dette problem og er lavet til at absorbere og holde på regnvand. 
 
   

Det er generelt vigtigt at overveje regnvandshåndtering uanset om det kommer til den private haveejer, boligforeningen og virksomheden. Der er visse skærpede krav til håndteringen af regnvand på egen grund og det forsøger man at håndtere på forskellige måder, fx ved at anlægge faskiner. Men med den øgede mængde regnvand vi ser, kan det betyde, at faskinerne ikke kan følge med og i visse tilfælde kan de flyde over. I de situationer må man overveje at tilføje fx regn bede i haven, flere faskiner eller måske endda et grønt tag med sedum. Sedum planterne på taget fungerer som en naturlig svamp, der optager en del af vandet, filtrere det og herefter løber det overskydende vand langsomt gennem jord og drænunderlaget, inden det ledes ned gennem tagrenderne og videre ned i afløb eller måske en regn opsamler. Sedum taget kan derfor være med til at forhindre oversvømmelser og afstrømning.    

Et sedum tag kan også filtrere regnvandet og fjerne forurenede stoffer før det løber ned i vores kloaksystem. Planterne bliver på en måde bygningens naturlige renseanlæg og absorberer eventuelle skadelige stoffer, som måtte være i vandet. Generelt kan man sige, at et sedum tag er en meget bæredygtig og funktionel løsning, når det kommer til den negative påvirkning den øgede mængde regnvand har på miljøet. Det kan desuden vise sig at være en god investering, da en del bygningsejere kan reducere deres vandafgifter og forbedre deres bygningers energieffektivitet.

Et sedum tag kan derfor med stor sandsynlighed vise sig at være både en æstetisk flot og bæredygtig løsning, med positiv betydning for klimaet. Det er en løsning som især kan give mening for de større bygninger og institutioner i bybilledet og det vil være en yderst miljøvenlig løsning for byens tagflader. Det ses også mere og mere at man kombinerer sedum på taget med opsætningen af solceller og på den måde skaber en endnu mere bæredygtig løsning. Solceller er dog ikke alle kop te i forhold til udseendet og den kombination ses derfor oftest ved store institutioner og ikke hos den private husejer.      

En effektiv måde at mindske urban varmeø-effekt og reducere CO2

For virksomheder og større bygninger kan grønne tage også betyde en reduktion af CO2, den støj som når ind i bygningen samt temperaturregulering i området og inden i bygningen.Urban varmeø-effekt er et fænomen, hvor byområder oplever højere temperaturer end de omkringliggende landområder. Det skyldes det store antal af bygninger og asfalterede områder i byerne, der absorberer og holder på varmen fra solen. Sedum tage kan være en rigtig effektiv løsning på urban varmeø-effekt da planterne fungerer som et naturligt grønt isoleringslag på tagoverfladen.

Sedum planterne absorberer solens varme og reducerer dermed mængden af varme, der trænger indenfor i bygningen, og den indvendige temperatur kan derfor holdes nede. Det betyder at behovet for at bruge klimaanlæg mindskes betydeligt. De grønne tage betyder også mindre varmeudstråling og varmereflekser fra bygningerne, det gør det generelt mere behageligt at færdes i byområderne.
Grønne tage er ligeledes meget effektive ift. om vinteren at holde på varmen på samme måde som isolering og kan igen medvirke til at den indvendige temperatur generelt er mere tilpas.
Derudover kan sedum tage bidrage til at forbedre byens luftkvalitet, da de hjælper med at absorbere CO2 og andre forurenede stoffer. Sedum tagene reducerer forurening i byen, hvilket også er godt for biodiversiteten i området. Sedum tage kan samlet set være en positiv løsning på urban varmeø-effekt og samtidig, på en naturlig og æstetisk tiltalende måde, skabe mere bæredygtige og livlige byområder.

Biodiversitet på højt plan

Flere og flere af vores kunder har biodiversitet som et tema i tankerne, når de skal træffe valg i forbindelse med opbygningen- eller forvandlingen af deres haveanlæg og grønne områder. Netop derfor er tanker om grønne tage faktisk også blevet en del af flere private personers overvejelser, når de udarbejder planen for deres udeområder. Et haveskur, en carport, et shelter eller et udehus er eksempler på mindre bygninger, som private haveejere er begyndt at anlægge grønne tage på. Sedum tage kan have en positiv indvirkning på diodiversiteten, da de skaber et levested for forskellige insekter og dyr i et byområde, hvor det ellers ikke ville ske. Planterne eller græsarterne tiltrækker forskellige insekter og sommerfugle, som alle kan drage god nytte af det, de små planter kan tilbyde.Insekterne, sommerfuglene og fuglene kan finde føde og ly i planterne og visse sedum planter tiltrækker også bier, som kan betyde noget meget positivt for bestøvningen af planter i området. Generelt betyder de grønne tage en reduktion af påvirkningen fra byens klima på den beplantning og de dyr der ellers er i området. Tagene skaber et køligere og fugtigere miljø, som kan tiltrække planter og dyr der ellers normalt ikke ville kunne leve i det tørre varme byområde.  

Sedum tage bidrager dermed til at bevare gode lokale økosystemer for både planter og dyr og det er endnu en af fordelene ved at gå grønt i højderne.

Grønne og farverige tæpper – Oaser af sedum planter i jordniveau

Sedum kan også bruges i niveau med terrænet for at optage regnvand og skabe forholdsvis vedligeholdelsesfrie områder i haven. Sedum kan være et forholdsvist vedligeholdelsesfrit alternativ til græs på områder i haven, hvor man ikke færdes meget. For et par år siden var Vestermark med til at anlægge mere end 1000 kvm sedum ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg for netop, at skabe grønne klimavenlige arealer med lave krav til vedligehold. Billederne her er taget i et af de gårdrum og viser fint, hvordan det store areal er blevet forskønnet med det fine bunddække af sedum. Som en bonus til de andre fordele er sedum pænt det meste af året og blomstre i flotte farver i forår, sommer og sensommer/efterår. 

Vi har igennem de senere år anlagt sedum for mange kunder, som fx bunddække i en forhave eller på arealer, hvor der ikke må være alt for høje krav til vedligehold fx i forhaven eller omkring indkørslen. Andreas Vestermark har i egen private have også sedum og er personligt glad for valget. Han har det omkring en stor sten ved indkørselen og ligeledes som bunddække i en stor corten kumme, hvor et gammelt pæretræ bor. Ved pæretræet er der lavet et vandingsrør ned til pæretræets rødder så sedum planterne ikke kommer til at holde på det vand, træet ellers har brug for.   

Sedum og visse græsarter er samtidig med, at de kan optage og aflede store mængder vand, også meget tørke tolerante og dør ikke selvom sommersæsonen er varm og tør. Anlægger man sedum taget i en tørkeperiode må man dog vande det en smule i løbet af den første måned, så planterne kommer godt fra start på deres nye beliggenhed.
Klima, miljø og biodiversitet er jo sådan set meget godt, men er det ikke enormt krævende at anlægge sig sådan et grønt tag ift. vedligehold? Det kunne nemt være et spørgsmål man kunne få lyst til at stille når overvejelserne går på et grønt tag. Men faktisk er grønne tage, udover at være byggeteknisk og arkitektonisk en god løsning, også en løsning med lave krav til vedligehold.

Et sedum tag passer stort set sig selv og har ikke brug for mere end et tjek 1-2 gange årligt. Her anbefales det, at man giver NPK gødning, fjerner ukrudt og renser bladfanget. I forhold til det generelle vedligehold af sit tag ser det faktisk også ud til at anlægningen af fx sedum, forlænger levetiden på det underliggende tagpap betydeligt, hvilket må siges at være endnu en fordel ved at gå grønt på sit tag.

Grønt er godt: Få din egen oase på taget med anlægsgartneres hjælp

Man kan godt købe det nødvendige udstyr på nettet, downloade vejledningen og selv gå i krig med det grønne tag. Men man kan også alliere sig med en anlægsgartner og så hjælp til anlægningen af det grønne tag. Hos Vestermark benytter vi os af sedum i tagbakker, hvor det rette dræningsmateriale og substrat allerede er anlagt under sedum planterne, hvilket gør at processen både er enkel og betyder at den udføres korrekt i forhold til afledningen af vand. Man anlægger bakkerne med sedum direkte ovenpå den tagpap der er på taget. Først sikres det, at tagpappet er i god stand og at der ikke er huller eller skader. Herefter tilpasses bakkernes størrelse til tagets forhold og fordeles jævnt og over det hele.Er man selv i gang og har købt de forskellige dele hver for sig må man starte med at placerer de tomme bakker, derefter tilføje dræningsmateriale, et lag af substrat og afslutningsvis plantes sedumplanterne i bakkerne. Er det meget tørt i vejret når det grønne tag anlægges, så bør man vande i begyndelsen. Vi anbefaler naturligvis at du får hjælp fra anlægsgartneren når det grå og kedelige tag skal forvandles til et grønt tag, der både ser godt ud og gavner miljøet.   

  • Verden bliver både klimamæssigt og i den bogstavelige forstand et mere grønt sted at være, når der tilføjes et par grønne tage rundt omkring i landet.
    Vi har talt meget om grønne tage på kontoret den seneste tid og overvejer hvordan vi i firmaet sikre os at vi er med på det nyeste, smarteste og mest miljøvenlige når det kommer til de ydelser vi tilbyder. Vi er langt fra færdige med den snak og vi følger nysgerrigt med i den nyere trend, som har fået en fin udbredelse de senere år. Vi glæder os til at sende vores gartnere op på endnu flere tage, med sedum under armen, og på endnu flere måder være med til at gøre Danmark til et grønnere sted.

    Nedenfor ses billeder fra anlægningen af et sedum tag hos en af vores faste kunder. Der blev anlagt sedum i tagbakker ovenpå tagpappet af en lang svalegang og det er blevet et utrolig flot resultat. Er du kommet i tanke om at du skal have forvandlet et gråt og kedeligt tag til en farverig oase af sedum så ringer du bare😉 

Om forfatteren

Malene Vestermark

HR & Administrationsmedarbejder

Malene er blevet en del af Vestermark-familien gennem sit ægteskab og har fået stor kærlighed til alt, der har med haver, anlæg og virksomheden at gøre. Hun har dedikeret sig til at læse alt, hvad hun kan om haveverdenen, og hun er begejstret for at skrive om forskellige emner og temaer, der er relevante for virksomheden og anlægsgartnerfaget. I sin fritid har Malene har en særlig interesse for alle slags dyr, så hvis der på et tidspunkt dukket et indlæg om muldvarper, høns eller løbeænder i haven, kan du være sikker på Malene står bag. Til daglig sidder Malene på kontoret og tager sig af opgaver vedr. HR, administration samt opgaver knyttet til hjemmeside og sociale medier.

Hvad siger vores kunder om os

Michael, Bramming

Vores ønske var at få omlagt forhaven og både Andreas og Jørgen kom med gode inputs og forslag til forandringer inden opstart. Vores oplevelse af kontakten med dem undervejs var rigtig god og vi har fået stor glæde af den færdige forhave som løfter hele husets fremståen. Medarbejderne var høflige og hjælpsomme og lavede flotte resultater. Det var de samme folk der var tilknyttet projektet under hele processen, hvilket gav et rigtig godt flow. Vi har ikke fortrudt at vi gav Vestermark frie tøjler ift. ideer og vi kan varmt anbefale dem til andre

Hvad siger vores kunder om os

Elna & Karl Christian, Greves Gård

Vi har været super godt tilfreds med arbejdet, som I har udført.
Jeres folk er flinke og omhyggelige, og vi har allerede anbefalet jer til andre.
Så der kun godt at sige

Hvad siger vores kunder om os

Jenny og Bjarne, Ribe

Vi bruger Vestermark til vedligehold, beskæring mm. og vi er godt tilfredse. De gange vi har fået hjælp fra Vestermark, har det været helt i top og vi vil anbefale Vestermark varmt til andre

Hvad siger vores kunder om os

Susanne og Per, Ribe

Vi har brugt Vestermark igennem de seneste år til bl.a. vedligehold af haven, fået lavet terrasse, plantet træer/buske mv. Vi forbinder Vestermark med kvalitet, grundighed og erfaring. Vi sætter krav til udførelsen af arbejdet og det er indtil nu næsten blevet indfriet hver gang, de har været her. Vi har haft en periode, hvor kvaliteten ikke levede op til vores forventninger, men det blev løst hurtigt i ro og mag med ledelsen. Medarbejderne møder altid med et smil og er både kompetente og behagelige mennesker. Vi fortsætter det gode samarbejde og kan varmt anbefale Vestermark til andre

Hvad siger vores kunder om os

Lene og Erik, Esbjerg

Vi er yderst tilfredse med samarbejdet med Vestermark fra start til slut. De har været meget lydhøre for vores ideer, men også vejledt i andre retninger når der var behov for det. Vi havde et godt forhold til de dygtige og venlige medarbejdere, da arbejdet stod på.
Vi er meget glade for vores nye have

Hvad siger vores kunder om os

Per, Esbjerg

Andreas Vestermark var god til at lytte og forstå vores ønsker og kom også med gode forslag til ændringer i tilbuddet.
Udførelsen af arbejdet var meget effektivt og i top. Det var tydeligvis et stærkt team der udførte opgaven og som havde fokus på kvalitet også i valget af materialer - Vi fik det vi ønskede os. Kan kun anbefale Vestermark

Hvad siger vores kunder om os

Grete og Ib, Esbjerg

Vestermark udfærdigede et oplæg til en total omlægning af vores eksisterende have, hvor der blev lyttet til vores ønsker og de kom med gode råd. Vestermark var til stede for at opstarte sine folk og efter 11 arbejdsdage havde vi en helt ny have med tilhørende vandkunst, granit møbler samt nye belægninger.
Vi har ligeledes en vedligeholdelsesaftale med Vestermark og vi har i de sidste 17 år haft besøg af verdens bedste gartner, Jan, 3 gange årligt. Det betyder at haven er til stor glæde for os 365 dage om året. Vi kan på det varmeste anbefale Vestermark A/S