> Om os > Gro-garanti

Gro-garanti

gro-garanti

Hos Vestermark giver vi gro-garanti på planter for første vækstsæson. Garantiordningen gælder for flerårige haveplanter, der er plantet af vores firma eller efter vores anvisning.

Efter et år fra fakturadato, erstattes en plante ikke. Endvidere erstattes en plante ikke i salgsåret, hvis den viser sig at have været udsat for manglende vanding, frost, angreb fra dyr eller anden påført skade. Skader på planter, som er plantet i krukker, erstattes heller ikke.

 
I tilfælde af reklamation:

  • Henvend dig til Jørgen Vestermark på tlf. 20311219 eller Arne Thomsen på tlf. 21724462
  • Fakturaen på arbejdet/købet, hvor planten figurerer, skal kunne forevises

Hvis ovenstående er overholdt, ombytter vi planten med et smil. I modsat fald beder vi om forståelse for, at vi må afvise reklamationen.